Til hovedinnhold

Plankeveien

Plankeveien gjennom Østmarka - en svært gammel vei

I årboka for 2022 til Østensjø historielag er det en omfattende artikkel om Plankeveien; “Plankeveien...
Les mer
Glade turdeltakere ved Ødegården

I plankekjørernes spor

Plankeveien er den tidligere vinterveien til Oslo fra sagene i Rausjøgrenda og Enebakk. Da Østmarkas...
Les mer

Plankeveien ved Elvåga – ikke der vi trodde?

Plankeveien er den tidligere vinterveien som i hovedsak fulgte vann og myrer gjennom Østmarka, og...
Les mer

Plankeveien fra Enebakk til Oslo – et viktig kulturminne

Plankeveien er den tidligere vinterveien som i hovedsak fulgte vann og myrer gjennom Østmarka, og...
Les mer