Til hovedinnhold

Vegetasjon

Elever fra Godlia og Trasop skoler plantet de fleste av om lag 3000 spirer til nye trær.

Spede spirer skal bli til ny skog

Oslo kommune skal plante 100 000 trær innenfor byggesonen innen 2030, og mye av arbeidet...
Les mer
Fjerdingbyputten skal legges nesten fem meter under vann, ifølge reguleringsplanen. Foto: Bjarne Røsjø

Din stemme i Rælingen-valget kan avgjøre Brudalens og Fjerdingbyputtens framtid

Rælingen kommune planlegger en bred skogsbilvei gjennom Brudalen, og oppdemming av Fjerdingbyputten slik at myra...
Les mer
Rødrandkjuken, med sin karakteristiske gulrøde kant, er en av de som er lettest å kjenne igjen. Vanlig på døde og døende granstammer i Østmarka. Foto: Bjarne Røsjø.

Rødrandkjukens hemmelige liv – og død

Du har kanskje lagt merke til rødrandkjuken på dine vandringer i Østmarka? Plutselig oppdager du...
Les mer

Østmarka har en overraskende rik moseflora

– Vi fant nesten 50 nye arter for Enebakk bare på den første turen vår...
Les mer

Restaurering av myrer i Østmarka

Myra er viktig! Den er hjemmet og rasteplassen til en rekke planter, dyr, fugler og...
Les mer