Til hovedinnhold

27.12.23

Tusen takk for stor og kortreist nasjonalpark!

Det var jubel, glede og smil hos alle som var samlet på Rustadsaga da klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen kunngjorde at Kongen i statsråd hadde opprettet en nasjonalpark på 54 kvadratkilometer (km2) og et friluftslivsområde på 17 km2 i Østmarka.

Takk for skogen, Helga. Tegnet av Vebjørn og Ingvild.

De som kanskje var aller mest lykkelige var styret og medlemmene i Østmarkas Venner, som har arbeidet for dette i 11-12 år. I nasjonal målestokk er vi en liten forening med våre 4100 medlemmer. Men jaggu har vi greid å få vedtatt den første og eneste nasjonalparken i Oslo og Akershus og det største sammenhengende verneområdet i lavereliggende skogsområde på Sørøstlandet. Det er en bragd som de færreste trodde var mulig.

Nasjonalparken ville aldri blitt en realitet hvis det ikke var for at ideen etter hvert fikk stor politisk oppslutning i kommunene, på Stortinget og i ulike regjeringer. Ja, selv i Enebakk er det nå etter valget et flertall i kommunestyret som ønsker nasjonalparken velkommen.

At nasjonalparken ble så stor at den og til og med omfatter arealer rundt Langvann og på Trolldalsåsen kan vi først og fremst takke Statsforvalteren i Oslo og Viken for. Da de fikk oppdraget fra daværende statsråd Ola Elvestuen, våget de å tenke stort og utrede verneverdiene helt inntil byen, for siden å snevre inn i løpet av prosessen. Statsforvalterens ledelse og medarbeidere fortjener en meget stor takk for en utrolig grundig, klok og åpen prosess.

Et naturdokument som vil stige i verdi

Ved årets slutt er nasjonalparken snart to måneder gammel. Tanken på at disse områdene er vernet mot tekniske inngrep og hogst for evig og alltid gjør meg usigelig glad, og jeg kjenner på en følelse av stor lykke. Både med tanke på alle de som i dag elsker Østmarka, og ikke minst på kommende generasjoner som nå har et naturdokument som vil stige i verdi for hvert år, så å si rett utenfor stuedøra.

Da vedtaket ble offentliggjort tidlig om morgenen 10. november strømmet det på med gratulasjoner via SMS, e-poster og sosiale medier, samt blomster og tegninger. Alle er lest og har gledet oss veldig, og to av disse vil jeg videreformidle til dere her. De er et symbol på både de som har kjempet for Østmarka i mange tiår, og på barna som skal overta.

Da nyheten ble offentliggjort på radio fikk vi denne hilsenen fra vårt mangeårige medlem Kari Saxrud Gundelsby. Hun er 86 år og har vært Østmarka-speider i alle år:

Kjære Helga og hele styret! Hvilken gladnyhet! Gratulerer, gratulerer, gratulerer! Det første jeg hørte på radioen i morges. Kan nesten ikke huske at en nyhet på NRK har gjort meg så glad. Lykke til videre!

Om kvelden kom det dessuten 20 vakre røde roser fra henne.

Også barna hadde fått med seg nyheten. Da jeg kom tilbake fra en tur i Østmarka, fikk jeg den vakre tegningen av nasjonalparken som pryder denne teksten. Tegningen er laget av Vebjørn som er seks år og lillesøster Ingvild på fire år. Vebjørn har tegnet skogen med trær og bekker, fugler, sopp, hoggorm, fisk og insekter – og Ingvild har sørget for både sommerfugler, marihøne og snegler. Selvfølgelig ble jeg rørt til tårer.

I 2024 inviterer vi til et tjuetalls turer og arrangementer i og rundt nasjonalparken og friluftslivsområdet. Og i 2025, som er Friluftslivets år, vil vi også ønske varsomt velkommen inn i naturen. På vegne av styret i Østmarkas Venner ønsker jeg alle  et godt nytt nasjonalpark-år!

Dette er en redigert versjon av lederartikkelen i medlemsbladet Nytt fra Østmarka nr. 4/2023.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Her er nasjonalparken og friluftslivsområdene:

Kartet til høyre viser omfanget av den nye nasjonalparken med friluftslivsområder.

Statsforvalteren har også lagd et interaktivt kart som viser grensene for nasjonalparken og friluftslivsområdet. Du kan åpne kartet på hele skjermen ved å trykke her.

I tillegg til nasjonalparken fremgår et privat areal i nord, som ble tilbudt for frivillig vern høsten 2022 og startet verneprosess for i januar 2023. Øverst i høyre hjørne i kartbildet kan du velge de ulike alternativene for vern og andre kartlag, se tegnforklaring og endre bakgrunnskart.

Østmarkas Venner: Vår temaside med artikler om Østmarka nasjonalpark

Statsforvalterens informasjonsside: Vårt arbeid med nasjonalpark i Østmarka. Oppdatert  etter vedtaket 10. november 2023.

Leif Ryvarden: Østmarka nasjonalpark. Publisert på Store Norske Leksikon på nett 21. november 2023

Dette kartet viser omfanget av den nye nasjonalparken med friluftslivsområder. Illustrasjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Illustrasjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken.