Til hovedinnhold

26.05.24

– Uten Østmarkas Venner ingen nasjonalpark!

Ordene tilhører klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Han og mange andre hyllet Østmarkas Venner (ØV) i forbindelse med åpningen av nasjonalparken.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir på Kjerringhøgda. Foto: Privat.

Ordene, rosen og hyllesten av ØVs arbeid gjennom mange år satt løst blant mange da åpningen av Østmarka nasjonalpark ble gjennomført 25. mai. Det var først en tur til Kjerringhøgda for spesielt inviterte og deretter folkefest på Sandbakken Sportsstue.

– Det å ha folk som heier fram et område, får det opp på politikernes bord og inn i vår bevissthet er helt avgjørende for at vi skal klare å ta beslutninger som dette. Uten ØV hadde det ikke blitt noen nasjonalpark, sier Andreas Bjelland Eriksen til ØVs nettside.

Sigmund Hågvar, som nylig ble utnevnt til æresmedlem i ØV for arbeidet med nasjonalparken, var en stolt mann på åpningsdagen.

– Nå skjønner jeg helt ned i fotsålene at dette er virkelighet. Det er nesten uvirkelig å se hvor mange mennesker som tar del i dette. Vi har brukt uttrykket: Dette er vår gave til fremtiden, og det er det virkelig, sier Hågvar.

Sigmund Hågvar fikk en hyggelig prat med Andreas Bjelland Eriksen. Foto: Torbjørn Andersen.

Ministeren roste mange

Andreas Bjelland Eriksen er relativt fersk i ministerstolen, men det var han som fikk æren av å legge fram forslaget om vernet for Kongen i statsråd.

– Jeg har jobbet med det veldig kort, så det er veldig mange som har lagt et fantastisk grunnlag før meg. Jeg kom inn som klima- og miljøminister 16. oktober og fikk være med å fatte beslutningen 10. november. Det var effektivt levert, humret Bjelland Eriksen.

Han roste mange i forbindelse med nasjonalparkåpningen.

– Det er utrolig mange skal nevnes på en dag som denne. Fra Østmarkas Venner og til det arbeidet mine forgjengere har gjort. Ikke minst min forgjenger Ola Elvestuen, sier Bjelland Eriksen og fortsetter:

– Det arbeidet har jeg enormt stor respekt for og fremtidige generasjoner kan nå få den samme gleden som vi kan få, sier Bjelland Eriksen.

– Grensene trenger ikke å være statistiske

– Nærmere 30 prosent av Østmarka er nå vernet. Jobber du nå for å verne resten?

– Helt presis er det ikke. Det er betydelig større andel av Østmarka som er befattet av Markaloven, som er en viktig og god lov som sikrer at man begrenser inngrepene betydelig i det området. Så er det skogsverdier utenfor Østmarka nasjonalpark som er verdt å se på. Jeg vet at det er prosesser i gang allerede. De skal vi selvfølgelig følge opp på en god måte sånn at vi vet at de viktige verdiene blir ivaretatt, sier Bjelland Eriksen.

Det jobbes aktivt for å utvide vernet av friluftslivsområdet og nasjonalparken.

– Det er flott og bra. Det fine er at vi har fått på plass en nasjonalpark, men grensene for den trenger ikke å være statiske i den forstand hvis det er større verdier. Så er det ikke noe problem å utvide. Det kan vi jobbe for å utvide på sikt, sier Bjelland Eriksen.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen åpnet nasjonalparken sammen med Lovise og Lilith. Foto: Bjarne Røsjø.

- En helt fantastisk dag

Ministeren fikk æren å foreta den offisielle åpningen av nasjonalparken sammen med de nydelige bunadskledde småjentene Lovise og Lilith som bor på Sandbakken. De dro i en fin rød sløyfe inn mot Marka.

Over 1000 mennesker hadde tatt turen for å overvære åpningen på det som ble en flott maidag. Det kom et par dråper regn, men de forsvant raskt og den vakre solen tittet fram igjen mellom skylaget.

– Det har vært en helt fantastisk dag. Mye folk har møtt opp og det har vært god stemning. Det er mange flinke folk som har pratet og sunget. Ikke minst har to flotte jenter hjulpet oss å åpne nasjonalparken, sier Bjelland Eriksen.

Andreas Bjelland Eriksen i samtale med Lovise og Lilith. Foto: Torbjørn Andersen.

Borgen roser ØVs ildsjler

Marianne Borgen, tidligere ordfører i Oslo, forteller at hun hadde ØVs arbeid i tankene da hun var tilskuer til arrangementet.

– Jeg har tenkt mye når jeg har sittet her på den jobben som ØV har gjort og hvilke pådrivere de har vært hele veien. Uten de store ildsjelene der vet jeg ikke om vi hadde vært der vi er i dag, sier Borgen og fortsetter:

– Jeg føler stor glede, ydmykhet og takknemlighet for alle ildsjelene i ØV. De som har presset og informert oss politikere og fått til det samarbeidet som ender opp der vi er i dag. Vi trenger ØV som graver fram kunnskap, skaper møter og bidrar til dialog, sier Borgen til ØVs nettside.

Hun trekker spesielt fram ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir.

– Jeg har jobbet med Helga i mange år og sett hvor smart og klok hun har vært når det gjelder å få i gang dialog, møter og til å sørge for at motstand og skepsis har blitt borte med å grave fram ny kunnskap. Det krever strateger for å få til dette, og ØV har hatt mange strateger, sier Borgen.

Oslos tidligere ordfører Marianne Borgen roser ØVs arbeid i forbindelse med nasjonalparken. Foto: Torbjørn Andersen.

– En festdag

En politiker som har stått veldig på for nasjonalparken er Ola Elvestuen. Det var han som fikk idéen presentert av ØV i mai 2012 og siden den gang har han jobbet mye for å få nasjonalparken vernet.

– Jeg husker første møtet med ØV der de presenterte naturverdiene og de mulighetene som var i Østmarka. Fra den gang har jeg aldri vært i tvil om at det var riktig å ha en nasjonalpark her, sier Ola Elvestuen til ØVs nettsider.

Han storkoste seg under åpningen av nasjonalparken.

– Dette er en festdag. Endelig er det den offisielle åpningen av Østmarka nasjonalpark. Dette har jo ØV jobbet for i mange år og det har vært mange kamper. Nå er den på plass og da skal man bruke nasjonalparken. Så kan vi se hvordan den blir bedre og bedre for hvert år som går, sier Elvestuen.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, styreleder i ØV Helga Gunnarsdóttir og Ola Elvestuen koste seg under nasjonalparkåpningen. Foto: Torbjørn Andersen.

– For Oslo er nasjonalparken kjempeviktig

Elvestuen ble nylig utnevnt til æresmedlem i ØV for hans politiske arbeid med nasjonalparken.

– Det er en stor ære og noe jeg setter veldig pris på. Det er jo ØV i seg selv som har gjort en veldig grundig jobb for å få dette til. Jeg og noen andre har vært nødt til å ta den politiske jobben for å drive det framover, sier Elvestuen, som trives veldig godt i Oslomarka.

– Jeg liker å gå i Marka. Det er en av de helt grunnleggende verdiene vi har i Oslo og regionen. For meg er det Marka, Holmenkollen, Munchmuseet og hele fjorden. Alt dette bygger oppå hverandre, sier Elvestuen.

Han understreker hvor viktig nasjonalparken er for blant annet Oslo.

– For Oslo er det kjempeviktig. Det er den eneste byen som har nasjonalparken innenfor bygrensa. For Oslos egen befolkning er det viktig. Du kan få frem kunnskap og verdier. Det er også forståelsen for at man har disse naturverdiene i Østmarka. Kan det være nasjonalpark er det ingen tvil om de nasjonale verdiene, sier Elvestuen.

– Det er også viktig for Oslos posisjon i Europa og verden. Her viser vi hva som kan gjøres også i nærområdene for å ta vare på natur. I tillegg skal vi sørge for mer natur i byen. Det er et viktig tiltak i den jobben vi skal gjøre fremover for å ta tak i de største problemene vi står overfor fremover som er global oppvarming og tap av natur, sier Elvestuen.

Det var mange fremmøtte under åpningen av nasjonalparken. Foto: Torbjørn Andersen.

Statsforvalteren roste ØV

Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var konferansier under åpningen. Hun holdt også en tale der hun trakk fram flere som har vært viktige i arbeidet.

I starten var det naturfotografen Sverre M. Fjelstad som hadde ideen for om lag 80 år siden og som dessverre ikke kunne være til stede under åpningen. Hun roste også Ola Elvestuen for hans politiske arbeid som var avgjørende og styret i ØV med Johan Ellingsen og Sigmund Hågvar i spissen.

– Nasjonalparken i Østmarka har mange fedre, men bare en Mor. Helga som er styreleder i Østmarkas Venner, sa Svarstad Haugland til stor applaus fra de mange frammøtte.

Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland. Foto: Torbjørn Andersen.

Til ØVs nettside sier hun dette:

– Dagen har vært strålende. Det kom noen få dråper, men de forsvant. Masse folk. God stemning og alle er så glade for at vi nå har fått nasjonalparken, sier Svarstad Haugland.

– Hvor viktig er det å ha en nasjonalpark så tett på Oslo?

– Veldig viktig. Det at Oslo-borgerne eller at de andre innbyggerne i de fire kommunene kan gå ut i Marka er veldig viktig. Det skal vi ta vare på og det er jeg glad for, sier Svarstad Haugland.

Hun roste også ØV.

– ØV har vært en viktig pådriver og noen har kjempet for dette i mange år. Så er det politikerne til slutt som tar standpunktene, men hvis ingen løfter det fram blir ikke vedtakene tatt. Derfor er det viktig med kloke politikerne, støttespillere og pådrivere som har jobbet for nasjonalparken, sier Svarstad Haugland.

Bastholm vil utvide nasjonalparken

Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne hadde med seg familien til åpningen. Hun bor selv på Bøler og er ofte i Østmarka.

– Det er vanskelig å beskrive hvor viktig det er. Det er vanskelig å beskrive alle kraftledninger og all hogst som kunne skjedd.. Det er mange arter som lever her og vi mennesker er bare på besøk, sier Bastholm til ØVs nettside.

Hun fortsetter:

– Det er en unik nasjonalpark så nært Oslo-regionen. ØV har vært helt avgjørende. Uten det organiserte informasjonsarbeidet over tid og presset, og det å ha minnet politikere på den store verdien det er her, så hadde ikke dette vært mulig, sier Bastholm.

Hun vil gjerne utvide nasjonalparken også.

– Først og fremst er jeg utrolig glad for at vi har fått til det her. For oss som parti er jo dette også bare starten. Vi ønsker å starte en diskusjon om utvidelse av Østmarka nasjonalpark. Det er en viktig del av det å ta vare på naturen framover at vi får store vernede områder, sier Bastholm.

– Hvor vil dere utvide?

– Vi får glede oss litt i dag over parken vi har, så får vi diskutere med ØV og kommunene etter hvert hvor det skal utvides, sier Une Bastholm.

 

Une Bastholm vil utvide nasjonalparken. Foto: Torbjørn Andersen.

Andre om nasjonalparken

 

Her finner du den offisielle nasjonalparksiden:

Østmarka nasjonalpark

 

Her finner du alt om hvordan nasjonalparken ble til:

Statsforvalteren i Oslo og Viken

ØVs temaside om nasjonalparken

 

Her finner du mer i forbindelse med åpningen av nasjonalparken:

NRK Dagsrevyen 25. mai (sak 7, kl. 21.06)

NRK.no

Regjeringen.no

Østlandets Blad (krever abonnement)

Mitt Lørenskog.no (krever abonnement)

Enebakk Avis (krever abonnement)