Til hovedinnhold

20.04.24

Godt besøkt årsmøte

Årsmøtet i Østmarkas Venner ble holdt på Skullerudstua 18. april. Det var et sted mellom 130 og 140 medlemmer til stede.

Godt besøkt årsmøte i 2024.

Det var full sal på årsmøtet i Østmarkas Venner. Foto: Steinar Saghaug.

Årsmøtet markerte avslutningen for jubelåret 2023. Året vil for alltid bli skrevet med gullskrift i Østmarkas Venners (ØV) historie. 10. november ble nasjonalparken opprettet av Kongen i statsråd.

Høydepunktet var utnevnelsen av tre æresmedlemmer. De tre som ble utnevnt var Ola Elvestuen, Sigmund Hågvar og Bjarne Røsjø. Les mer her.

Årsberetning og budsjett

Årsmøtet åpnet med at medlemmene ble hilst velkommen av Helga Gunnarsdóttir. Styrelederen gikk gjennom årsberetningen for 2023. Medlemmene var allerede før møtet godt kjent med årsberetningen, som blant annet var trykket i sin helhet i medlemsbladet «Nytt fra Østmarka».

Hele den grundige og fyldige årsberetningen kan du lese her.

ØVs regnskap for 2023 og budsjettet for 2024 ble også gjennomgått og vedtatt. Her finner du det.

Styret i ØV fikk ikke gjennomslag for sitt forslag om kontingentsøkning til henholdsvis 275 og 550 kroner fra og med 2025. Det ble stemt ned av et benkeforslag som ønsket en høyere kontingent med 59 mot 50 stemmer. Dermed blir kontingenten slik fra 2025:

    • 300 kroner for enkeltmedlemmer
    • 600 kroner for bedrifter, borettslag og foreninger

Styreleder Helga Gunnarsdóttir ledet årsmøtet på en utmerket måte. Foto: Torbjørn Andersen.

Gjenvalgt styre og nye spennende varamedlemmer

Styreleder og de tre av styremedlemmene som var på valg ble gjenvalgt.

Foreningen fikk inn tre nye og spennende varamedlemmer, alle med nær tilknytning til Østmarka. De tre er:

    • Marianne Siegel, som opprinnelig er fra Kolbotn, er bosatt i Ås. Hun jobber deltid som jordmor, er spesielt opptatt av kulturminnene i Østmarka og har nattorientering som hobby.
    • Per Ivar Løkken er politiker, fotograf og selvstendig næringsdrivende. Han er født og oppvokst i Lørenskog.
    • Jenny Marie Viggen, seniorrådgiver i kommunikasjon og design. Hun er oppvokst i Ytre Enebakk, men har også bodd på Bogerud og Lambertseter. Hun bruker nærmarka mye og har to små barn.

 

Det betyr følgende sammensetning av styret den kommende perioden:

Styreleder
Helga Gunnarsdóttir

Styremedlemmer
Øyvind Pettersen
Bente Lise Dagenborg
Lars Rogstad
Kristin Lund
Sigmund Hågvar
Johan G. Ellingsen

Varamedlemmer
Marianne Siegel
Per Ivar Løkken
Jenny Marie Viggen

Her er en av de flotte nasjonalparkkakene som ble servert. Det ikoniske bildet på kaken er tatt av Vidar Svarttjernet. Foto: Nina Skramstad.

– Registrert ni ulver i vinter

Etter en pause med kaffe og nasjonalparkkaker holdt Øystein Flagstad fra Rovdata et svært interessant foredrag om Østmarkas ulvefamilie og dens genetikk. Det ble en perfekt avslutning på en flott kveld på Skullerudstua.

Flagstad fortalte blant annet om opprinnelsen til de skandinaviske ulvene, hvor ulvene i Østmarka stammer fra, og hvor de oppholder seg.

I vinter har vi registrert ni ulver i Østmarka. Det er lederparet og syv valper. Disse ulvene bruker hele Østmarka. De bruker området fra nord for E18, til Øyeren i øst, Oslo i vest og opp mot bebyggelsen i Lørenskog, sier Flagstad til ØVs reporter.

Han forteller at det er mye som tyder på at det kommer et nytt ulvekull i løpet av året i Østmarka.

Vi har registrert løpetidsblod og har også registrert lederparet sammen i mange tilfeller. Det er god sannsynlighet for at det blir født valper, sier Øystein Flagstad.

Foredraget ble meget godt mottatt og det kom mange spørsmål fra salen.

Øystein Flagstad fra Rovdata holdt et flott foredrag om ulven i Østmarka. Foto: Torbjørn Andersen.