Til hovedinnhold

Naturreservater i Østmarka

Ved årsskiftet 2022-2023 var seks ulike områder vernet i Østmarka: Fire naturreservater og to friluftslivsområder. På denne samlesiden finner du informasjon om de fire naturreservatene.

Foto: Lars Lindland