Til hovedinnhold

22.12.23

Historien om nasjonalparken

Vi har skrevet fem historiske artikler om prosessen som førte fram til at Østmarka nasjonalpark ble vedtatt 10. november 2023 – 11 år, 5 måneder og 28 dager etter at Østmarkas Venner lanserte sin store visjon. I denne artikkelen har vi samlet trådene til disse artiklene.

Tiuren er en av de ikoniske artene som holder til i Østmarka, og nasjonalparken vil gi arten bedre beskyttelse. Foto: Kjell E. Sandberg.

Tiuren i Østmarka: En av de mange artene som nå er bedre beskyttet innenfor nasjonalparkens grenser. Foto: Kjell E. Sandberg.

Den første artikkelen ble publisert 12. november og dokumenterte at ØV hadde sterke argumenter for nasjonalparken i Østmarka allerede da ideen ble lansert i 2012.

Artikkel nr. to forsøker å forklare årsaken til at det tok så lang tid å etablere eller opprette nasjonalparken i Østmarka.

Artikkel nr. tre forteller at Kjerringhøgda med branntårnet ble en viktig innfallsport for statsråder og andre politikere som ville engasjere seg i nasjonalpark-prosessen.

Artikkel nr. fire beskriver den lange skaperprosessen år for år, fra ideen ble offentlig lansert i mai 2012 til nasjonalparken ble vedtatt i november 2023.

Den femte og siste artikkelen belyser hvorfor en liten organisasjon som Østmarkas Venner nådde fram med en stor visjon om å etablere en nasjonalpark i Norges tettest befolkede område. Nasjonalpark-prosessen endte til sist som en seier for demokratiet: Her var det de gode og begrunnede argumentene som nådde fram, i en grundig prosess hvor alle interesserte og berørte parter fikk anledning til å si sin mening.

Her er de fem historiske artiklene om Østmarka nasjonalpark:

Artikkel nr. 1: Argumentene var sterke allerede da ideen ble lansert i 2012.
Artikkel nr. 2: 
Østmarka nasjonalpark: Hvorfor tok det så lang tid?
Artikkel nr. 3: 
Norges mest statsråd-besøkte branntårn?
Artikkel nr. 4: 
Nasjonalparken i Østmarka: En lang skaperprosess
Artikkel nr. 5: Hvordan kunne en liten organisasjon nå fram med noe så stort?