Intranett
Foss/elven fra Hauktjern
Foto: Espen Bratlie
Elgkolle med liten kalv
Foto: Sverre M. Fjelstad
Rev hviler under gran
Foto: Sverre M. Fjelstad
Lutvannsbekken og Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Bever i vannet
Foto: Sverre M. Fjelstad
Stor mørk elgokse
Foto: Sverre M. Fjelstad
Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Tiur spiller på nedfallstre
Foto: Sverre M. Fjelstad
Tonekollen mot Mosjøen
Foto: Espen Bratlie
Finnland ved Mønevann
Foto: Espen Bratlie
Ved Sørli, Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Ved Sarabråten
Foto: Espen Bratlie
Ramstadslottet
Foto: Espen Bratlie
Ved Sørli, Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Den omfattende sprengningen og utfyllingen i Enebakkveien ser ut til å bryte med både markaloven og plan- og bygningsloven. Foto: Østmarkas Venner.

Stoppordre og tvangsmulkt for ulovlige inngrep i Østmarka

Plan- og bygningsetaten mener at et eiendomsselskap i Oslo har brutt både markaloven og plan- og bygningsloven ved å foreta ulovlig masseoppfylling og terrengendring på en eiendom i Enebakkveien 460. Etaten har sendt stoppordre med øyeblikkelig virkning og varsler en tvangsmulkt på 200 000 kroner dersom ordren ikke følges.

9. oktober 2017
Den tidligere søppelfyllingen på Grønmo kan bli de sørøstlige bydelenes svar på Frognerparken og være tilgjengelig for folk flest, mener Østmarkas Venner. Foto: Espen Bratlie.

– Grønmo kan bli et flott friområde for folk flest

– Grønmo kan bli en miljø- og friluftspark for folk flest i de sørøstlige bydelene, men reguleringsplanen som nå foreligger er uklar på viktige punkter. Derfor må alle gode krefter passe på at de flotte planene som foreligger også blir realisert, sier styreleder Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner.

5. oktober 2017
Skogsmaskin-ingress2

Slaget om skogbruket i Oslomarka står nå

Da markaloven ble vedtatt våren 2009 var skogbruket unntatt fra loven. Nå har Landbruks- og matdepartementet foreslått en markaforskrift som betyr at vi må ta kampen om Marka en gang til.

20. september 2017
Sarabråten i Østmarka, Oslo.

Bli med på fotokonkurransen "Sarabråten i mitt hjerte"

Sarabråtenes venner inviterer til en fotokonkurranse med tema "Sarabråten i mitt hjerte". Alle er velkommen til å delta med nye og gamle bilder knyttet til Sarabråten.

Eldre nyheter finner du under nyhetsarkiv