Intranett
Ved Sarabråten
Foto: Espen Bratlie
Ramstadslottet
Foto: Espen Bratlie
Lutvannsbekken og Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Finnland ved Mønevann
Foto: Espen Bratlie
Elgkolle med liten kalv
Foto: Sverre M. Fjelstad
Ved Sørli, Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Tonekollen mot Mosjøen
Foto: Espen Bratlie
Bever i vannet
Foto: Sverre M. Fjelstad
Foss/elven fra Hauktjern
Foto: Espen Bratlie
Tiur spiller på nedfallstre
Foto: Sverre M. Fjelstad
Rev hviler under gran
Foto: Sverre M. Fjelstad
Stor mørk elgokse
Foto: Sverre M. Fjelstad
Ved Sørli, Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Dølerud[1]

En truet idyll: Husmannsplassen Dølerud i Østmarka

Bymiljøetaten i Oslo kommune ønsker å bygge vei fram til husmannsplassen Dølerud. Østmarkas Venner og andre har protestert kraftig.
29. januar 2016
Maleren Theodor Kittelsens kunst har mange fellestrekk med Ragnhild Jølsens skildringer fra Østmarka. Illustrasjon: Nøkken. Nasjonalmuseet No.21. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.

Mørke, mystikk og herlig ensomhet i Østmarka

I dag er Østmarka en vennlig, fredelig og tilgjengelig skog med vakre blåstier og velpreparerte skiløyper. Men for drøyt 100 år siden, da forfatteren Ragnhild Jølsen lot seg inspirere av Østmarka, var skogen både mørk og mystisk.
27. januar 2016
Forside jubileumskalender ØV_nett_ingress

ØV feirer 50 års-jubileet med en hyllest til Østmarka

ØV feirer i år 50 års arbeid for å sikre innbyggerne tilgang til store natur- og friluftslivsområder rett utenfor stuedøren. ØV ønsker å bruke jubileet for å markere betydningen av det enkle friluftslivet og vår nærhet til naturen.
26. januar 2016
Idyllen ved Dølerud må ikke ødelegges av en bred grusvei. Foto: Ukjent

Til kamp mot grusvei via den vernede Marka-perlen Dølerud

Marka-perlen Dølerud trues fortsatt av en grusvei som er planlagt på blåstien og tvers gjennom verneområdet. Østmarkas Venner oppfordrer alle Marka-venner til å protestere.
25. januar 2016
Eldre nyheter finner du under nyhetsarkiv