Intranett
Tonekollen mot Mosjøen
Foto: Espen Bratlie
Stor mørk elgokse
Foto: Sverre M. Fjelstad
Finnland ved Mønevann
Foto: Espen Bratlie
Elgkolle med liten kalv
Foto: Sverre M. Fjelstad
Tiur spiller på nedfallstre
Foto: Sverre M. Fjelstad
Ved Sørli, Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Foss/elven fra Hauktjern
Foto: Espen Bratlie
Rev hviler under gran
Foto: Sverre M. Fjelstad
Ramstadslottet
Foto: Espen Bratlie
Ved Sørli, Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Bever i vannet
Foto: Sverre M. Fjelstad
Lutvannsbekken og Nøklevann
Foto: Espen Bratlie
Ved Sarabråten
Foto: Espen Bratlie
Bilde lånt fra Naturvernforbundet

Ni skogområder i Oslomarka ble vernet

Kongen i statsråd vedtok 20. mars å verne ni naturreservater i Oslomarka. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sier at vernet sikrer viktig natur, samtidig som hensyn til idrett og friluftsliv ivaretas.
21. mars 2015
Steinar Saghaug

Satser på stien i Friluftslivets år

– Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening har valgt å fokusere på stien i Friluftslivets år. Det er et godt valg, sa  klima- og miljøminister Tine Sundtoft i sin tale på en nasjonal konferanse om stien som s...
21. mars 2015
Ivar Johannes Knai. Det bor nå etter alt å dømme tre ulver i Østmarka, etter at tispa som fødte valper i 2013 ser ut til å være forsvunnet.

Ingen nye ulver i Østmarka i 2014

Det er ingenting som tyder på at det ble født ulvevalper i Østmarka i 2014, ifølge Rovdata. Det ser også til at ulveparet som fikk valper i reviret året før, ikke lenger er intakt.
26. februar 2015
Privat. Peter Fredmann.

Friluftslivet blir sportifisert

Friluftslivet er i ferd med å endre seg dramatisk. I dag kan du velge mellom minst ti ulike måter å gå på ski. Teknikkene er endret, utstyret er endret, og kanskje aller mest: Pengebruken har endret seg. En aktuell og viktig ...
17. februar 2015
Eldre nyheter finner du under nyhetsarkiv