Til hovedinnhold

Plansaker og inngrep

Kommunestyret i Lørenskog sa 15. mai «nei» til Dammyrveien, som blant annet ville forvandlet blåstien over Svarvestolsbrenna til en fire meter bred skogsbilvei med grøfter og 20 meter flatehogst på hver side. Foto: Helga Gunnarsdóttir.

– Håper og tror at fremtidige generasjoner vil glede seg med oss

Kommunestyret i Lørenskog har sagt et solid «nei» til Losby Bruks søknad om å bygge...
Les mer
Gullfuglen spiller opp til dans. Foto: Lars Lindland

Losby Bruks kartlegging omkring Dammyrveien skjuler store naturverdier

Østmarkas Venner dokumenterer nå at naturverdiene i området rundt den planlagte Dammyrveien øst for Elvåga...
Les mer
Losby Bruk ønsker å ta ut nærmere 80 000 kubikkmeter tømmer fra områdene langs den planlagte Dammyrveien. I dag er området nærmest uberørt. Foto: Lars Lindland.

– Lørenskog-politikerne må kreve reguleringsplan for Dammyrveien

Den omstridte Dammyrveien i Østmarka øst for Elvåga nærmer seg politisk behandling i Lørenskog. Saken...
Les mer

La hensynet til naturverdiene og friluftslivet veie tyngst

Les mer
Fra Dammyrveiens trasé planlagte trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges en ca. 6 meter bred trasé i åssiden, noe som vil resultere i store fjellskjæringer og steinfyllinger over en distanse på vel 600 meter. Foto: Lars Lindland.

Kampen mot Dammyrveien blir lang, men den kan vinnes

Det går an å vinne kampen mot Dammyrveien; den massive skogsbilveien Losby Bruk ønsker å...
Les mer

Si JA til å bevare Østmarka og NEI til en massiv vei

Bygging av Dammyrveien skal opp i politiske organer i Lørenskog om kort tid. Et opprop...
Les mer
Den vakre stien over Kristenseteråsen ble blåmerket for noen år siden og går over en serie med tørre og mosegrodde rygger. Foto: Bjarne Røsjø.

Enebakk vil verne 800 mål skog på grensen til Østmarka nasjonalpark

Kommunestyret i Enebakk ønsker å verne ca. 800 mål skog ved Kristenseteråsen og Rottjernkollen og...
Les mer
Fjerdingbydammen juli 2023

Kommunestyret i Rælingen satte foten ned for oppdemming av Fjerdingbydammen

Kommunestyret i Rælingen avviste 1. november et forslag om å sende en reguleringsplan for oppdemming...
Les mer
Sommerfugl og humle på samme tistel

Ny handlingsplan for biologisk mangfold:
– Fantastisk gode nyheter for naturen i Oslo

Oslo kommunes nye handlingsplan for biologisk mangfold inneholder en rekke grep for å redde artsmangfoldet...
Les mer
Fra Dammyrveiens trasé planlagte trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges en ca. 6 meter bred trasé i åssiden, noe som vil resultere i store fjellskjæringer og steinfyllinger over en distanse på vel 600 meter. Foto: Lars Lindland.

Fem partier i Lørenskog sier allerede nei til Losby Bruks «monstervei» i Østmarka

Losby Bruk vil bygge en svær skogsbilvei i Østmarka, i et nær uberørt område mellom...
Les mer
Fjerdingbyputten skal legges nesten fem meter under vann, ifølge reguleringsplanen. Foto: Bjarne Røsjø

Din stemme i Rælingen-valget kan avgjøre Brudalens og Fjerdingbyputtens framtid

Rælingen kommune planlegger en bred skogsbilvei gjennom Brudalen, og oppdemming av Fjerdingbyputten slik at myra...
Les mer
Fjerdingbyputten skal legges nesten fem meter under vann, ifølge reguleringsplanen. Foto: Bjarne Røsjø

Hva mener partiene i Rælingen om oppdemming av Fjerdingbyputten og stor skogsbilvei gjennom Brudalen?

Rælingen kommune planlegger bygging av en bred skogsbilvei gjennom Brudalen. I tillegg skal Fjerdingbyputten demmes...
Les mer
Fra Dammyrveiens trasé planlagte trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges en ca. 6 meter bred trasé i åssiden, noe som vil resultere i store fjellskjæringer og steinfyllinger over en distanse på vel 600 meter. Foto: Lars Lindland.

Hva mener partiene i Lørenskog om bygging av Dammyrveien i Østmarka?

Losby Bruk AS har søkt om å få bygge en massiv skogsbilvei i et naturskjønt...
Les mer
Gamle trær og døende ved er hjem for mange arter av insekter, sopp og lavarter. Når gammelskogen hogges i stadig flere områder, kan slike arter bli utryddet.

Seks hogster i Losby-skogen er stoppet inntil videre

Det regionale landbrukskontoret for tre Østmarka-kommuner har inntil videre stanset seks hogster i Losby-skogen. Årsaken...
Les mer

Hendelsesforløpet fram mot den ulovlige veien ved Lutvann

Østmarkas Venner har nå fått innsyn i prosessen som førte til bygging av en ulovlig...
Les mer

Forsvarsbygg bygde ulovlig vei ved Lutvann

Forsvarsbygg skylder på en entreprenør og lover å fjerne en ulovlig bygd vei innenfor markagrensa...
Les mer
Skogsmåsan er en av de største og mest intakte myrene i Østmarka – og må vernes for ettertiden. Foto: Espen Bratlie.

Neida, markaloven beskytter ikke Østmarka godt nok

Statsforvalteren i Oslo og Viken sendte 14. oktober 2022 et forslag om å verne en...
Les mer
Demonstrantene ved Lutvann forlangte at skandalen måtte stanses

Romeriksporten: Byggeskandalen som kunne blitt enda verre

– Det kunne gått enda verre. Lutvann kunne blitt tømt for vann, sier Steinar Saghaug...
Les mer

– Lørenskog kommune må avvise Losby Bruks søknad om skogsbilvei i hjertet av Østmarka

Losby Bruk planlegger en skogsbilvei med parkeringsplasser, snuplasser, velteplasser og møteplasser i hjertet av Østmarka....
Les mer
Naturen øst for Elvåga trenger ikke en ny grusvei. Foto: Lars Lindland.

– Verneverdiene rundt Losbys skogsbilvei må kartlegges ordentlig

Østmarkas Venner reagerer meget sterkt på den store skogsbilveien som Losby Bruk planlegger å anlegge...
Les mer

Plan for stor skogsbilvei i Østmarka sendes på høring i fellesferien

Losby Bruk har planlagt en skogsbilvei som vil bli det største inngrepet i Østmarka på...
Les mer

Statsforvalteren med skarp kritikk av Rælingens planer for Brudalen

Statsforvalteren i Oslo og Viken kommer med skarp kritikk av Rælingen kommunes planer for oppdemming...
Les mer

ØV protesterer mot svær skogsbilvei og neddemming av truet natur i Østmarka

Rælingen kommune planlegger bygging av en bred skogsbilvei gjennom Brudalen. Industriell produksjon av kunstsnø, i...
Les mer

ØV advarer mot hastverk med riving av dam i Fri-Elvåga

Dammen i nordenden av Fri-Elvåga må rehabiliteres, men Østmarkas Venner advarer mot det hastverket Oslo...
Les mer

ØV bidro til mobilisering mot trollstor transformatorstasjon

Østmarkas Venner og Naturvernforbundet bidro i 2021 til en bred mobilisering mot planene om å...
Les mer

Trollstor transformatorstasjon truer turområdet Grønmo

I fjor ble Østmarka truet av planer om en motorvei i Markas østre randsone og...
Les mer

Østmarkas Venner advarer mot ny «Romeriksporten-skandale»

Østmarkas Venner advarer mot planene om å sprenge ut en fjellhall for byens nye drikkevannsforsyning...
Les mer

Vil du ha en motorvei i Østmarka?

Synes du det er en god idé å bygge en firefelts motorvei i Østmarka? Ikke...
Les mer

– Markaloven er ti år, men kampen fortsetter

– Da markaloven kom for ti år siden, trodde vi at vi kunne puste ut...
Les mer

Enebakk Avis setter søkelyset på Ekebergdalen-konflikten

Enebakk Avis har i utgaven for 29. november satt et skarpt søkelys på en konflikt...
Les mer

– Det egenorganiserte friluftslivet skal veie tyngst

De fremmøtte på Østmarkas Venners høstmøte applauderte spontant da byrådsleder Raymond Johansen skisserte alle de...
Les mer

Sørli besøksgård får budsjettmidler og blir virkelighet

I mange år har folk på østkanten ønsket seg en besøksgård på Sørli ved Nøklevann....
Les mer

Adkomsten til Østmarka gjennom Ekebergdalen må sikres

Enebakk kommune har nylig hatt Kommunedelplan for idrett og friluftsliv på høring. Det er meget...
Les mer

Utette tunneler endrer nærliggende myrer

Grunnvannslekkasje til tunneler kan medføre alvorlige endringer i overflaten og hydrologiske forandringer i nærliggende myrer,...
Les mer

ØV advarer sterkt mot at innsjøer i Østmarka blir ødelagt

Nedre Romerike Vannverk ønsker å rive demningene ved utløpet av Ramstadsjøen, Østbyputten og Åmotdammen. Østmarkas...
Les mer

Helikoptertrafikk fra Taraldrud vil forringe friluftslivet i Østmarka

Helikoptertrafikken fra det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud vil forringe friluftslivet i Østmarka og Sørmarka fordi...
Les mer

Stoppordre og tvangsmulkt for ulovlige inngrep i Østmarka

Plan- og bygningsetaten mener at et eiendomsselskap i Oslo har brutt både markaloven og plan-...
Les mer

– Grønmo kan bli et flott friområde for folk flest

– Grønmo kan bli en miljø- og friluftspark for folk flest i de sørøstlige bydelene,...
Les mer

ØV har sympati med NOAs aksjon mot bygging av skogsbilvei

Østmarkas Venner viser til NOAs aksjon mot bygging av skogsbilvei ved Dammyra på Krokskogen. Vi har...
Les mer

Østmarkas Venner krever tiltak mot støy på Taraldrud

Østmarkas Venner er bekymret for at støy fra skyting og helikoptertrafikk fra det planlagte beredskapssenteret...
Les mer

– Aktivitetssonene skal ut av kommuneplanen!

Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg var krystallklar i sin tale til årsmøtet...
Les mer

Bymiljøetaten kritiseres for ulovlige tiltak i Østmarka

Fylkesmannen påpeker at Bymiljøetaten i Oslo kan ha brutt både markaloven og plan- og bygningsloven...
Les mer

– Gi Grønmo tilbake til folket!

Østmarkas Venner har sett fram til at avfallsdeponiet på Grønmo, skal avvikles og utvikles til...
Les mer

– Skaperverket er skjørt, sårbart og utsatt

– Skaperverket er så skjørt, så sårbart og så utsatt. Det er viktig at vi...
Les mer

ØV går imot el-sykling på stier og i verneområder

Østmarkas Venner mener at det fortsatt bør være forbudt å bruke el-sykler på stier, både...
Les mer

Skarp kritikk av grusvei-planene gjennom Dølerud

Østmarkas Venner har levert en høringsuttalelse med skarp kritikk av planene om en helårs turvei...
Les mer

En truet idyll: Husmannsplassen Dølerud i Østmarka

Bymiljøetaten i Oslo kommune ønsker å bygge vei fram til husmannsplassen Dølerud. Østmarkas Venner og...
Les mer

Til kamp mot grusvei via den vernede Marka-perlen Dølerud

Marka-perlen Dølerud trues fortsatt av en grusvei som er planlagt på blåstien og tvers gjennom...
Les mer

Kampen om Rælingsåsen er i gang

Flertallet i Rælingen kommunestyre ønsker å ta hele Rælingsåsen ut av Marka. Den lokale aksjonen...
Les mer

Sammen om Skullerud idrettsanlegg

Rustad IL og Østmarkas Venner står sammen om Skullerud Idrettsanlegg. Torsdag 19. november trykket Nordstrands...
Les mer

Bystyret vil fjerne aktivitetssonene

Stor dag for Østmarka: Oslos nye makthavere vil fjerne aktivitetssonene fra kommuneplanen, revurdere grusveien forbi...
Les mer

Oppstart av byggearbeidet på Skullerud skianlegg

Byggearbeidet i forbindelse med løypeutviklingen på Skullerud er startet opp, og arbeidet forventes å ta...
Les mer

Den nye byregjeringen møter Marka-aktivistene

Hvordan kan vi ta vare på engasjementet som i 2015 reddet Markas innhold fra «aktivitetssonene»?...
Les mer

Terrengsykkelsti kan gi færre brukerkonflikter

Skullerud-prosjektet er et nettverk av tilrettelagte traseer for stisykling i Østmarka. Et av formålene er...
Les mer

Over 5000 protester mot aktivitetssonene

En gruppe Marka-venner leverte i dag 5605 underskrifter med protester mot aktivitetssonene som ligger inne...
Les mer

Protester mot grusvei gjennom vernet skog

I 2013 ble Spinneren i Østmarka vernet fordi omgivelsene er så naturskjønne. Nå planlegges en...
Les mer

Underskriftsaksjon mot aktivitetssoner

En nettbasert underskriftsaksjon mot de omstridte aktivitetssonene i Marka har på kort tid fått nærmere...
Les mer

– Plagsom flystøy over Østmarka

– Flystøyen over Østmarka har vært veldig plagsom de siste par årene, etter at Avinor...
Les mer

Nedtappingen av Nøklevann utsettes til august

Nedtappingen av Nøklevann var planlagt å starte 20. juli, men blir nå utsatt til midten...
Les mer

ØV krever midlertidig stans i terrengsykkelrittene

Østmarkas Venner krever at Bymiljøetaten lar være å godkjenne flere søknader om terrengsykkelritt i Østmarka,...
Les mer

Terrengsykkelrittet sliter i motbakke

Det har haglet med kritikk av Terrengsykkelrittet, som ble arrangert lørdag 30. mai. Terrengsyklistenes egen...
Les mer
Dette var en gang en blåsti, men det var før Terrengsykkelrittet ble arrangert i 2015.

Sterke reaksjoner på Terrengsykkelrittet

Østmarkas Venner har mottatt en rekke henvendelser fra fortvilte medlemmer og andre markabrukere som reagerer...
Les mer

– Helligbrøde med vei forbi Dølerud

– Det vil nesten være helligbrøde å anlegge en bred vei forbi her, sa Sverre...
Les mer

Protesterer mot grusvei gjennom verneområde

Østmarkas Venner, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Nordstrand-speiderne protesterer mot Oslo kommunes planer om...
Les mer

Kampen for å sikre Marka er ikke over

Markaloven var et stort framskritt, men kampen for å sikre Marka er ikke over, sier...
Les mer

Aksjonerer sammen for hensynsfull markabruk

Med miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) i spissen aksjonerer Friluftslivs- og sykkelorganisasjonene i Oslo-området...
Les mer

Østmarkas Venner advarer mot nye lekkasjer fra Lutvann

Lutvann trenger et sterkt vern når Forsvaret skal utvide Lutvann leir, mener Østmarkas Venner. Organisasjonen...
Les mer

Østmarka er viktigere enn du tror

Østmarka er viktigere enn vi tror, mener gruppen som har skrevet denne kronikken i Østlandets...
Les mer

Østmarkas Venner sier nei til anleggssoner i Oslomarka

Østmarkas Venner går imot Oslo-byrådets forslag om å opprette det som kalles «aktivitetssoner» i den...
Les mer

Ny besøksgård i Østmarka

Fra Osloby: Høner, kaniner, noen sauer, helt sikkert kuer og kanskje griser skal bo på...
Les mer

Østmarkas Venner vil beskytte nærskogene

Østmarkas Venner og beboerne protesterte da Bymiljøetaten i Oslo kommune sommeren 2013 gjennomførte en hogst...
Les mer

Kraftledning fra Røykås til Ulven kan bli fjernet

På et godt besøkt medlemsmøte i Østmarkas Venner om omlegging av nettforsyning i Oslo, fikk...
Les mer